Agenda

Spreken over het levenseinde

Spreken over het levenseinde

Via de televisie en de krant komt er steeds meer informatie over het levenseinde op ons af. Er lijkt een toenemende behoefte om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Er komt immers een moment voor iedereen dat beter worden niet meer mogelijk is. In deze fase zien we de lichamelijke krachten afnemen en pijn en andere ongemakken toenemen, evenals de afhankelijkheid van anderen. Hoe zou u willen dat daarmee omgegaan wordt? Weet uw familie wat u in een dergelijke situatie wel of niet wil? Heeft u uw wensen ooit besproken en op papier vast gelegd? Is er wat te kiezen? Weet u wat palliatieve zorg is en wat zorgverleners voor u kunnen betekenen? Wat betekenen termen als niet-reanimeren, palliatieve sedatie en euthanasie?

Een gespreksavond waarin we tijd nemen om te praten over het ongemakkelijke thema dood. Over voltooid leven, kwaliteit van leven en waardig leven en sterven. Over mogelijkheden, vragen en zingeving. Samen in gesprek over die zaken waar je niet gemakkelijk over spreekt. Met medewerking van vier Muider zorgprofessionals.

Graag willen wij u hierover informeren en met u van gedachten wisselen op een informatiebijeenkomst op

donderdag 14 maart om 20.00 in de Grote Kerk, Kerkstraat 3 in Muiden.

 

Thema’s en sprekers:

Palliatieve zorg : Dr. Bart Schweitzer, huisarts n.p., deskundige palliatieve zorg

Zingeving en levenseinde: Gerben Hoogterp, geestelijk verzorger ziekenhuis en dominee te Muiden

Thuis sterven: Ingrid Rozendaal, verpleegkundige palliatieve zorg

Huisartsenzorg: Drs Janine de Maat, huisarts te Muiden

Gespreksleiding: Hein van der Gun

 

Toegang gratis