Beste leden van de Parochie van Levend Water,

Al eeuwenlang verbindt de kerk mensen met  elkaar.

De kerk is de plek waar wij ons verbinden door het geloof. En tevens de plek waar God zich aan ons verbindt en, door ons, aan de wereld waarin wij leven.

De H. Laurentius, de H. Maria Magdalena, de H. Nicolaas en de H. Catharina van Alexandrië( zie voorkant) zijn de Patroonheiligen van onze kerken in Weesp en Muiden. Zij geven naam aan deze verbinding.

We hebben ons de laatste jaren ingezet om onze gemeenschappen samen te brengen, groepen  binnen  onze gemeenschappen te verenigen en schakels te creëren tussen Muiden, Muiderberg en Weesp.

We willen deze verbinding  behouden en vergroten door verder te werken aan verbreding en verdieping van onze activiteiten binnen en buiten de Parochie. We willen ervoor zorgen dat  iedereen die op zoek gaat naar verbinding nu en in de toekomst  terecht kan in onze H.H. Laurentius en Maria Magdalenakerk en in onze H. Nicolaaskerk.

Behoud van de kerkplekken in Weesp en Muiden

Het bestuur van de Parochie van Levend Water richt zich op het in stand houden van de kerkplekken in Weesp en Muiden.  We willen de continuïteit van de parochiegemeenschap waarborgen.

We willen onze kerken  zichtbaar maken in de twee gemeentes waar onze  kerkgemeenschappen gehuisvest zijn.

Het komend jaar blijven we ons richten op de parochianen van Muiden en Muiderberg. Het bestuur van de Parochie van Levend Water neemt in overleg met de parochiegemeenschap initiatieven om de Nicolaaskerk zichtbaar te maken in de samenleving. We willen dit in de toekomst verder vorm gaan geven.

Daarnaast wil het parochiebestuur de H.H. Laurentius en Maria Magdalenakerk in Weesp meer onder de aandacht brengen van de Weesper gemeenschap.

 

 

 

 

Meer verbinding !.........

Mede door uw financiële bijdrage in 2016 kon de parochiegemeenschap invulling geven aan activiteiten die de verbinding vergroten.

Zo zijn de kinderen van de basisschool de Terp uit Weesp  in de ouderenviering geweest  om hun zelfgemaakte palmpaasstokken weg te geven aan de kerkbezoekers. In de Nicolaaskerk kregen kinderen van de Jozefschool uit Muiden een rondleiding en hebben ze palmpaasstokken gemaakt in de pastorie.

Gedurende 2 weken is de reizende historische tentoonstelling Gooise Meren in de Nicolaaskerk te zien geweest.

Veel kinderen hebben deelgenomen aan de vakantiebijbelweek.

We zijn met een bus vol parochianen een dag naar het bedevaartsoord in  Heiloo geweest. Meer hierover kunt u lezen op onze geheel vernieuwde website www.parochievanlevendwater.nl

Daarnaast zijn er personeelskosten, energiekosten, verzekeringen, onderhoud van gebouwen  en pastorale projecten. 

Kerkbalans zorgt ervoor dat dit allemaal financieel mogelijk blijft.  Mede door uw bijdrage proberen we de begroting sluitend te krijgen.

Geef aan die verbinding, Geef aan Kerkbalans!

In alle vrijheid en bescheidenheid vragen we u ook dit jaar een bedrag te schenken aan

Kerkbalans. Daarmee bouwt u mee aan onze Parochie van Levend Water en aan onze kerkplekken de H.H. Laurentius en Maria Magdalenakerk te Weesp en de H. Nicolaaskerk te Muiden.

We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met elkaar en met mensen om ons heen.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Bestuur van de Parochie van Levend Water

Uw bijdrage aan Kerkbalans valt onder ‘Giften aan goede doelen’ of ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)’. Als u kiest voor een periodieke schenking is zelfs het hele bedrag aftrekbaar. Meer informatie vindt u op www.kerkbalans.nl

 Meer schenken aan de kerk zonder netto meer te betalen
Dat is het idee met de periodieke gift. Het aangaan van een periodieke gift is voor de gever interessant, omdat het een groter fiscaal voordeel kan opleveren dan een 'normale' gift. Giften zijn normaal gesproken pas aftrekbaar vanaf 1 procent (minimum € 60) tot maximaal 10 procent van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet.

Meer informatie bij de penningmeester Jan Scholten en via http://kerkbalans.nl/organiseren/periodieke-gift-en-kerkbalans